5/4 2018 kl. 17-20 Floe Träff hos Granngården i Malmö

Snart är det återigen dags för nästa Floe träff, den här kvällen vill ni inte missa!

Den här gången tas vi emot av anrika Granngården på deras kontor i Malmö. Under kvällen berättar Monika Dagberg, E-commerce Manager på Granngården, om hur deras e-handelsresa har sett ut och vilka logistiska utmaningar företaget har. Under kvällen bjuder Granngården på dricka och snacks och det finns självklart utrymme för mingel, nätverkande och erfarenhetsutbyte.

Torsdag 5/4 kl.17-20 på Vattenverksvägen 47 i Malmö. 

Medlemmar hos Floe går gratis, för övriga deltagare kostar eventet 200 kr.

Ni anmäler er här – begränsat antal platser så vänta inte!

Varmt välkomna!


16/3 2018 kl. 8.30-13 i Malmö, Godstransportseminarium i samarbete med Region Skåne


Region Skåne har, som regional utvecklingsansvarig och ansvarig för den regionala transportinfrastrukturplanen, tagit framStrategi för den hållbara gods och logistikregionen Skåne. Under arbetet med strategins framtagande lyftes behovet av bredare samverkan kring gods- och logistikfrågor i Skåne. Region Skåne avser därför att utforma ett nätverk i syftet att skapa en arena för kontinuerlig diskussion och feedback i frågor avseende infrastruktur och logistik. Kunskaps- och erfarenhetsutbyte, samt samverkan kring det nationella påverkansarbetet är också viktiga aspekter.

Syftet med seminariet är att presentera olika aktörers syn på den skånska gods- och logistikbranschen, som ett avstamp för ett regionalt godsnätverk och uppnå en bred representation och lokal förankring. Bland paneldeltagarna finns Lennart Andersson-Trafikverket, Tommy Halén-Halén Consult AB, Tomas Arvidsson-Raillog & Transportföretagen, Peter Borgman-JS Energi Service, Jan Höjman-Tailor Store, Tobias Sjölin-Boozt, Johan Wedin-Movebybike. Seminariet anordnas i samarbete med FLOE, Föreningen för logistik och e-handel i Skåne (www.floe.nu).

Program:

Moderatorn hälsar välkommen.

Inledning av Regionala utvecklingsnämndens ordförande Mätta Ivarsson.

Panelsamtal om vilka utmaningar uppsatta målsättningar ställer på infrastruktur och vad som krävs för att nå målen med godstransporter i transitregionen Skåne.

Pär Sandström från PSLogistics AB föreläser om förändring och logistikens väsen.

FLOE presenterar sig.

Panelsamtal om urbana godstransporter och hur logistikverksamheter i Skåne kan utvecklas.

Diskussion om vilka funktioner ett godsnätverk kan fylla för att lyfta utmaningarna med godstransporter i Skåne.

Sammanfattning av moderator.

Seminariet avslutas med mingellunch.

För anmälan: kontakta Elin


28/2 kl. 15-18 Nätverksträff och besök på Helsingborgs Hamn

Äntligen dags för årets första Floe event! Den här gången får vi en guidad tur i Helsingborgs Hamn – Sveriges näst största containerhamn och en viktig knutpunkt för hela Sveriges näringsliv med sina goda logistikmöjligheter. Helsingborgs hamn ansvarar för en årlig godshantering på ca 7 miljoner ton och har ca 220 anställda. Ta chansen att se en central del av försörjningskedjan i verkligheten!

Den 28/2 kl. 15 ses vi på Helsingborgs Hamns kontor på Oceangatan 3.

Kvällens program ser ut såhär:

15-15.15 Samling och kaffe
15.15-16 Dragning om Hamnens verksamhet av Nicklas Romell, Chief Commercial Officer på Port Helsingbotg
16-17 Guidad tur på hamnområdet
17-18 Nätverkande och diskussion

Eventet är gratis för Floes medlemmar och kostar 100 kronor per person om du inte är medlem.

Begränsat antal platser så anmäl dig idag!

Anmälan sker här!