Godstransportseminarium i samarbete med Region Skåne

En gnistrande kall vårvintermorgon i mars samlades intressenter av Skånes infrastruktur, logistik, e-handel och godstransporter för ett seminarium på Studio i Malmö som Floe arrangerade i samarbete med Region Skåne. Förmiddagen öppnades av Region Skånes Therese Andersson, enhetschef samhällsplanering. Therese presenterade kort Region Skånes Godsstrategi. Detta följdes av ett panelsamtal där dagens moderator Sanna Kahlström ledde deltagarna Lennart Andersson (Trafikverket), Tomas Arvidson (RailLog och Transportföretagen), Tommy Halén (Halén Consult), Johan Röstin (HH Ferries) och Peter Svensson (Sveriges Åkeriföretag) genom frågor kring bland annat E6:an, fördelning av gods på de respektive transportsätten, drivmedel och hållbarhet.

Därefter var det dags för logistikern Pär Sandström att hålla en föreläsning på, passande för dagen, ämnet Logistik och Förändring. Pär har mångårig erfarenhet av förändringsarbete inom logistik och berättade för dagen om tre projekt han medverkat i – flytten av Lantmännens lager från Köpenhamn till Malmö, uppbyggnaden av ett centrallager till Stadium och framtagningen av en ny logistiklösning till Riksbanken. Mycket intressant att höra om hur dessa projekt förflöt.

Efter en kort paus var det dags för Floe att träda fram – styrelsens Jan Magnusson fick äran att presentera oss och vad vi vill uppnå framöver.

Sedan var det dags för dagens andra panelsamtal, den här gången med fokus på urbana transporter och e-handel. I panelen satt Tobias Sjölin (Boozt), Johan Wedin (Movebybike) och Peter Borgman (JS Energi) . Samtalet kom att handla om e-handeln som den nya detaljhandeln och vilka kundbeteenden som har skapats med e-handelns intåg samt vilka aktörer som har ansvar i olika hållbarhetsfrågor.

Dagen avslutades med en diskussion om vad vi tillsammans kan göra för att så effektivt som möjligt driva frågor kring e-handel, logistik och infrastruktur och landade i att det behövs organiserade nätverk som skapar plattformar för aktörer inom dessa områden att mötas.

Återkommande under dagen var vikten av att se till helhetsbilden och att se varje aktör som en del i en försörjningskedja där man inte kan bortse från varandra. Det diskuterades också hur centralt det är att identifiera incitament, drivkrafter och motivation till förändring hos olika aktörer och använda dessa som styrmedel för att uppnå bästa möjliga resultat i fråga om till exempel hållbarhet, ekonomi och effektiv logistik.

Tack alla medverkande och deltagare för en fantastiskt inspirerande och intressant dag! Vi på Floe ser fram emot att arrangera liknande evenemang.

Vid pennan: Elin Fornander

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *