Föreningen för Logistik & E-handel i Skåne

Floe är en fusion mellan CeLIT och Skånska e-handelsnätverket.

CeLIT (Centrum för Logistik och IT) grundades 2010 och var ett innovativt samarbete mellan Lunds Tekniska Högskola, Campus Helsingborg och Helsingborgs Stad med ambitionen att knyta samman regionens näringsliv med Lunds Universitet och de nordvästskånska kommunerna. Bland annat var CeLIT en drivande kraft i att starta utbildningen Logistics Service Management och forskningsplattformen ReLog. Ordförande i CeLIT var Sten-Åke Tjärnlund.

Skånska e-handelsnätverket var från början en facebookgrupp som startades 2013 av e-handelsentusiasterna Dan Nilsson, Sarah Wittbom och Karsten Deppert. Meningen var att gruppen skulle utgöra en plattform där e-handlare i Skåne kunde mötas och diskutera stort som smått inom området. Ganska snart började initiativtagarna anordna fysiska träffar som gruppens deltagare blev inbjudna till. Genom åren växte gruppen i antal och arrangerade en mängd nätverksträffar och besök hos olika e-handlare i regionen. Idag har gruppen över 700 medlemmar. 

2017 kände CeLITs styrelse att de mål som de satt upp med föreningen var uppnådda, samtidigt som behovet av struktur för Skånska E-handelsnätverket växte. Efter diskussioner med CeLITs styrelse och Skånska E-handelsnätverkets initiativtagare inleddes en fusion av de båda organismerna – och floe bildades! Syftet med floe är att vara en intresseförening för e-handlare och föra deras talan i samhällsfrågor, tillexempel politiskt samt att utgöra en plattform där e-handlare och logistiker kan nätverka och sprida kunskap. Eftersom logistik är en möjliggörare för e-handel medan e-handel i sin tur är en accelerator för logistikens utveckling tror vi mycket på att sammanföra dessa områden och tillsammans verka för en bättre dialog mellan alla aktörer och ett samhälle med välfungerande infrastruktur.