Vi driver föreningen floe – Föreningen för Logistik och e-handel i Skåne. Föreningens syfte är att sammanföra logistik- och e-handelsaktörer i Skåne och att verka för deras bäst i politik- och samhällsfrågor. Bland annat arrangerar vi nätverksträffar, besöker e-handels- och logistikverksamheter i regionen, engagerar oss i logistikfrågor och deltar på event där vi för e-handlarens talan.

Styrelsen

Vår historia

Vårt syfte