Floes syfte är att vara en intresseförening för e-handlare i Skåne och föra deras talan i samhällsfrågor samt att utgöra en plattform där e-handlare och logistiker kan nätverka och sprida kunskap. Eftersom logistik är en möjliggörare för e-handel medan e-handel i sin tur är en accelerator för logistikens utveckling tror vi mycket på att sammanföra dessa områden och tillsammans verka för en bättre dialog mellan alla aktörer och ett samhälle med välfungerande infrastruktur.