Medlemmarna driver föreningen Floe – Föreningens syfte är att sammanföra logistik-, IT- och e-handelsaktörer och att verka för deras bästa för att utveckla branscherna. Detta görs genom nätverksträffar, engagerar oss i logistikfrågor och samhällsutveckling, samt genom kunskapsdelning mellan branscherna och mot konsumenter i frågor som är av vikt för utvecklingen.

Rent konkret innebär det:

  • Vi arrangerar träffar hos intressanta bolag för inspiration och kunskapsdelning.
  • Vi har workshops för att prata om utmaningar och dra hjälp av kompetens i regionen och nätverket.
  • Vi är aktiva i utformning av framtidens infrastruktur genom samarbeten med myndigheter.
  • Vi bedriver opinionsbildning för att få myndigheter, politiker och invånare att förstå utmaningar i branscherna, och lösningar på dessa.
  • Vi är med eller arrangerar större evenemang för att utveckla branscherna.